Anh tìm em giữa nhân gian vô tận

66 Likes comments off

Đôi khi chỉ lỡ buông tay nhau trong giây phút, nhưng lại lạc mất nhau, lại tìm nhau giữa nhân gian vô tận. Vậy nếu có điều gì chưa hiểu hãy bày tỏ, hãy chia sẽ cùng nhau. Vì có chăng gặp được nhau giữa dòng đời này đã là rất khó, vì cớ gì lại dễ dàng buông tay.

Tìm em đâu giữa nhân gian vô tận

Anh lạc lõng…khi phố vắng…lên đèn
Nhịp bước chân…qua những nơi…hò hẹn
Mùi hương tóc…còn vương trong…gió thoảng
Ghế đá quen…góc đôi mình…chuyện trò

Anh về đây… tìm lại…ngày xưa cũ
Ngỡ hôm qua…môi ấm…nụ hôn đầu
Tay trong tay…chiều cuối tuần…dạo phố
Cùng dắt nhau…qua nẻo đường…vụng dại

Anh khắc khoải… níu kéo…hồi ức cũ
Khi bất chợt…vô tình..lỡ buông tay
Lạc mất em…giữa muôn trùng…xa cách
Nghẹn đắng lòng…da diết…nỗi thương yêu

Anh tìm em… giữa nhân gian…vô tận
Lỡ nhịp yêu…lỡ duyên phận…một đời
Nén nỗi đau…ngoảnh đầu…lê chân bước
Cả một đời…độc bước…mãi tìm em.