Con đường MMO ngày ấy, bây giờ còn bao nhiêu người làm..

Bài này thực sự muốn viết từ rất lâu rồi, nay có dịp, ngồi tĩnh tâm lại, hồi tưởng về những gì mình đã làm…

21 Likes Comment